Weksel trasowany z klauzulą

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Weksel trasowany z klauzulą “bez protestu”

 

 

 

 

………………………………………..                           …………………………………….                ……………………….

(miejsce wystawienia)                                          (data wystawienia)                                  (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………….. zapłaci bez protestu za ten weksel trasowany na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę ……………………………………………………………………………………………………

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

podpis wystawcy weksla

 

 

 

……………………………………………………………………….

miejsce płatności weksla

 

 

Leave a Reply