Weksel trasowany z zakazem indosów

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

 

 

Weksel trasowany z zakazem indosów

 

 

 

 

…………………………………                           ………………………………                   …………………………………

(miejsce wystawienia)                                     (data wystawienia)                                               (suma pieniężna)

 

 

 

 

……………………………………………………. zapłacę za ten weksel trasowany bez indosu na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

………………………………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

Leave a Reply