Weksel trasowany

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Weksel trasowany

 

 

 

 

 

…………………………………              …………………………………….        …………………………………

(miejsce wystawienia)                           (data wystawienia)                                (suma pieniężna)

 

 

 

 

……………………………………………………………….   zapłacę za ten weksel trasowany na zlecenie

                          (data płatności)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                (osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

sumę ……………………………………………………………………………………………………………………………

                                         (suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

…………………………………………………

                                       (podpis wystawcy weksla)

 

………………………………………………….

                                           miejsce płatności weksla

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply