Weksel własny bez indosu

 

Weksel własny “bez indosu”

 

 

 

 

…………………………………                    ………………………………                      …………………………………

(miejsce wystawienia)                             (data wystawienia)                                     (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………… zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… lecz nie na jej zlecenie

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………….

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze US-12

Wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia

Zamknij