Weksel własny bez indosu

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Weksel własny „bez indosu”

 

 

 

 

…………………………………                    ………………………………                      …………………………………

(miejsce wystawienia)                             (data wystawienia)                                     (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………… zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… lecz nie na jej zlecenie

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………….

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………

(miejsce płatności weksla)

 

Leave a Reply