Weksel własny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Weksel własny

 

  

 

……………………………………..               ………………………………..                 ………………………………….

(miejsce wystawienia)                                 (data wystawienia)                             (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… zapłacę za ten weksel własny na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………………………….

(miejsce płatności weksla)

Leave a Reply