Weksel własny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

 

Weksel własny

 

  

 

……………………………………..               ………………………………..                 ………………………………….

(miejsce wystawienia)                                 (data wystawienia)                             (suma pieniężna)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… zapłacę za ten weksel własny na zlecenie

(data płatności)

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)

 

 

 

sumę…………………………………………………………………………………………………………………………….

(suma pieniężna słownie)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………

(podpis wystawcy weksla)

 

 

 

……………………………………………………………………….

(miejsce płatności weksla)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply