WEZWANIE DO SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
…………………………………………. 20………. r.
(miejscowość, data)
 
 
 
Wezwanie do spełnienia świadczenia
 
 
Wzywam ………………………………………………………………………………………………… do wykonania
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
w terminie do dnia …………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z

 umową zawartą pomiędzy nami w dniu ………………………………………………………. po

uiszczeniu przeze mnie zaliczki, zobowiązał się Pan wykonać ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin wykonania zobowiązania upłynął już dawno, jednak do chwili obecnej nie zostały podjęte w celu jej wykonania żadne prace. Nie zostałem również poinformowany o powodach, dla których tak się stało. Niniejsze wezwanie proszę traktować jako ostateczne. W przypadku nie przystąpienia przez Pana do spełnienia świadczenia w określonym terminie, skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego.
 
 
 
Z poważaniem
 
………………………………….
 
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply