WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU WZÓR

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

…, dnia …

 Adresat: … Szanowny Panie! Niniejszym wzywam Pana do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od … do … wraz z odsetkami naliczanymi ustawowo za zwłokę, co stanowi kwotę … PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za

najmowane pomieszczenia … (adres, opis), zgodnie z umową najmu z dnia … . W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami. Po tym terminie umowa najmu straci ważność. Zgodnie z art. 670 kodeksu cywilnego skorzystam z prawa zastawu na rzeczach ruchomych należących do Pana, a znajdujących się w przedmiotowym lokalu.         ……………………………………………. (podpis wynajmującego)

KOMENTARZE

One thought on “WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU WZÓR

  1. Dziękuję za wzór, na pewno skorzystam ponieważ lokatorzy zamieszkujący moje mieszkanie nie płacą ostatnio czynszu.

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Dodatki do domu i mieszkania w promocyjnych cenach

Dodatki do domu i mieszkania

Zamknij