WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

 …………………….., dnia …………….

Adresat: ………………………………..

Szanowny Panie!

Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres od……………….. do……………………, co stanowi kwotę …………………………PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe/mieszkalne, zgodnie z umową najmu z dnia………………………… .

W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

…………………………………………….

(podpis wynajmującego)

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Wynajmowanie mieszkań czy biur czy pomieszczeń gospodarczych nie jest jakieś stresujące, chyba, że wynajmujący przestaną płacić. Ale wtedy również można sobie poradzić. Radzę zaczynać od zwykłej, spokojnej rozmowy, a potem dokumentowania wszystkich działań, bo to się może przydać!

Leave a Reply