Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

inne

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

dnia……………………. pomiędzy Wynajmującym ……………………. i Najemcą …………………………..,  z powodu zalegania z zapłatą czynszu za  2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny termin do uregulowania zaległości.

Po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiążemy umowę najmu bez wypowiedzenia.

  

………………………………………..

Wynajmujący

KOMENTARZE

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w inne
Indos

    Indos (druga strona weksla)   Ustępuję na zlecenie ..................................................................................................................... (nazwa indosanta)    ...

Zamknij