WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

dnia……………………. pomiędzy Wynajmującym ……………………. i Najemcą …………………………..,  z powodu zalegania z zapłatą czynszu za  2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny termin do uregulowania zaległości.

Po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiążemy umowę najmu bez wypowiedzenia.

  

………………………………………..

Wynajmujący

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply