WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

dnia……………………. pomiędzy Wynajmującym ……………………. i Najemcą …………………………..,  z powodu zalegania z zapłatą czynszu za  2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny termin do uregulowania zaległości.

Po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiążemy umowę najmu bez wypowiedzenia.

  

………………………………………..

Wynajmujący

KOMENTARZE

One thought on “WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Lokaty strukturyzowane

[comperia]

Zamknij