WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WEZWANIE DO ZWROTU WYNAJMOWANEGO LOKALU 

  

………………….., dnia …………………..

Adresat:………………………………….

 

Szanowni Państwo!

 

W nawiązaniu do umowy najmu zawartej

dnia……………………. pomiędzy Wynajmującym ……………………. i Najemcą …………………………..,  z powodu zalegania z zapłatą czynszu za  2 pełne okresy płatności, na zasadzie art. 687 kodeksu cywilnego wyznaczamy Państwu dodatkowy miesięczny termin do uregulowania zaległości.

Po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiążemy umowę najmu bez wypowiedzenia.

  

………………………………………..

Wynajmujący

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply