KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
ZAŻALENIE pokrzywdzonego na brak powiadomienia o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

……………………………………………………...   ……..……………………….., dnia ……….…………………

Zamknij