Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

ubezpieczenia

Wniosek do Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego o dochodzenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składek nieprzekazanych na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym

                                                                                               Miejscowość, dnia

 

 

…………………………………..

imię i nazwisko

 

…………………………………..

adres zamieszkania

 

…………………………………..

numer PESEL

 

…………………………………..

numer rachunku OFE

 

 

 

                                                                               …………………………………..

                                                                               nazwa Powszechnego Towarzystwa

                                                                               Emerytalnego

 

 

 

Wniosek

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wnoszę o podjęcie działań zmierzających do przekazania na mój rachunek w otwartym funduszu emerytalnym zaległych, nieprzekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie emerytalne za następujący okres:

 

 

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

…………………………………..

miesiąc, rok

 

 

 

 

                                                                               …………………………………..

                                                                               data, podpis

źródło: www.rf.gov.pl

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w ubezpieczenia
Szkoda osobowa

  UGODA     Zawarta dnia 01 czerwca 2008 r. Warszawie,  pomiędzy:     Janem...

Zamknij