Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

WNIOSEK DO URZĘDU SKARBOWEGO O PRZYWRÓCENIE TERMINU WZÓR

Wniosek do Urzędu Skarbowego o przywrócenie terminu

… (miejscowość), dnia …

           Urząd Skarbowy w ………………………………. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych    Wnioskodawca: ………………………………….         (imię nazwisko)                          ………………………………….            (adres)

Wniosek o przywrócenie terminu

   Wnoszę o przywrócenie terminu do dokonania następującej czynności prawnej …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Uzasadnienie

Niektóre czynności w postępowaniu podatkowym muszą dla swej ważności być dokonane w ciągu określonego ściśle czasu. Jeżeli podatnik nie zdąży dokonać czynności w terminie może wnieść wniosek o przywrócenie terminu o ile uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek niniejszy należy wnieść w ciągu 7 dni od ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej działania.                       …………………………………………………..                                     (podpis wnioskodawcy)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
SKARGA NA CZYNNOSCI KOMORNIKA

..., dnia ...  Sąd Rejonowy w ... Wydział Cywilny   Wierzyciel: ... imię i nazwisko,...

Zamknij