Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - urząd skarbowy

WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..

  Urząd Skarbowy w ……………………………………….. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca                           ……………………………………                          …………………………………….

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

 Wnoszę o wydanie przez urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………….., które pragnę nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

                                          …………………………………………………………                                                           (podpis wnioskodawcy)

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - urząd skarbowy
ŻĄDANIE WYDANIA POSTANOWIENIA WZÓR

 …. miejscowość, data ul. … … NIP: …   Urząd Skarbowy ul. … …  Żądanie...

Zamknij