WNIOSEK NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA WZÓR

………………………, dnia ………………………..

  Urząd Skarbowy w ……………………………………….. Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Wnioskodawca                           ……………………………………                          …………………………………….

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

 Wnoszę o wydanie przez urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………………………………….., które pragnę nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży.

                                          …………………………………………………………                                                           (podpis wnioskodawcy)

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Perfumeria internetowa Próbki w prezencie

Perfumeria internetowa Próbki w prezencie

Zamknij