Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

W…, … r.

 

 

 

 

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

 

 

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z …r.

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o:

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji … z … r.  nakazującej …ławiu wykonanie … .

 

 

Uzasadnienie

 

 

Decyzją z …  r. … nakazał … wykonanie i usprawnienie … (uzasadnienie).

Wykonanie określonego w przedmiotowej decyzji obowiązku nie powinno stanowić dla … żadnych trudności, stanowi to jego działalność statutową i jest podstawą prowadzonej działalności.

Wobec powyższego, wnoszę jak na wstępie.

 

 

 

… (podpis)

Leave a Reply