WNIOSEK O BEZPRZETARGOWE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………….,  …………… r.

Prezydent Miasta ……………… wnioskodawca: ………………………..                         w ……………. ul. ………….. ………………………. reprezentowany. ………………………

Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomości

W imieniu ……………………, którego jestem statutowym przedstawicielem wnoszę o:

O bez przetargowe przekazanie nam, jako …………… prowadzącemu działalność charytatywną, na mocy art. ………….. ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości położonej w …………………., oznaczonej w ewidencji gruntów nr … o powierzchni …m2 ze sprzedażą budynku, w którym mieści się obecnie …………… Jednocześnie w oparciu o przepis art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o rozłożenie ceny sprzedaży budynku na równe raty, na okres 100 lat.

…………………………

podpis

Leave a Reply