WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

  ……………………….     Wnioskodawca: ………. zam. ……………   Uczestnik: ……………… zam. ……………………

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

Wnoszę o: nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………., aby przypadające od tego Sądu

…………… wynagrodzenie za pracę wraz z zasiłkami: rodzinnymi i chorobowymi wypłacał do rąk męża ……………….

 Uzasadnienie

  Począwszy od …………….. roku jestem mężem Anny Nowak. Dowód: wyciąg aktu małżeństwa. Z tego małżeństwa mamy………. dzieci. Od pewnego czasu moja żona nie przynosi zarobionych pieniędzy, a do domu często przychodzi pijana. Dowód: kopie interwencji policji. Moja żona jest zatrudniona w …………………. na stanowisku ………….. i jej zarobki wynoszą …………. zł miesięcznie. …………………. podpis  

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Domek condo dla kota

Domek condo dla kota Piękne

Zamknij