WNIOSEK O NAKAZANIE WYPŁACENIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ MAŁŻONKA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

  ……………………….     Wnioskodawca: ………. zam. ……………   Uczestnik: ……………… zam. ……………………

 

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

Wnoszę o: nakazanie Sądowi Rejonowemu w …………., aby przypadające od tego Sądu

…………… wynagrodzenie za pracę wraz z zasiłkami: rodzinnymi i chorobowymi wypłacał do rąk męża ……………….

 Uzasadnienie

  Począwszy od …………….. roku jestem mężem Anny Nowak. Dowód: wyciąg aktu małżeństwa. Z tego małżeństwa mamy………. dzieci. Od pewnego czasu moja żona nie przynosi zarobionych pieniędzy, a do domu często przychodzi pijana. Dowód: kopie interwencji policji. Moja żona jest zatrudniona w …………………. na stanowisku ………….. i jej zarobki wynoszą …………. zł miesięcznie. …………………. podpis  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply