WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

… (miejscowość), … (data)

 

 Sąd Rejonowy w … Wydział Rodzinny i Nieletnich    Wnioskodawca: … (imię i nazwisko) zam. … (adres)   Uczestnik: … zam. …  

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Wnoszę o: 1. Orzeczenie pozbawienia …  (imię i nazwisko)władzy rodzicielskiej nad jej synem … (imię i nazwisko), urodzonym … (data) w … (miejscowośc). 2. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:   … (imię i nazwisko) zam. … (miejscowość)  

Uzasadnienie

  Małoletni … (imię i nazwisko), urodzony … (miejscowośc) jest synem mojego syna … i jego żony … z domu … . Dowód: odpis aktu urodzenia. Mój syn … pojechał za granicę do pracy i nie daje znaku życia. Małoletni … pozostaje pod opieką jego matki … . … (imię i nazwisko) jest złą matką, nie wykazuje dostatecznej troski o syna. Wnuk przebywa u mnie. Opiekuje się nim ja i moja żona, jego babka. … . Matka chłopca pije, narkotyzuje się i mieszka co rusz to z innymi mężczyznami. Dowód: zeznania świadków. Dalsze pozostawianie … (imię i nazwisko) pod opieką jego matki grozi mu demoralizacją. Tym samym uzasadniony jest wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej … (imię i nazwisko).  ……………………………….. (podpis)  

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply