Wniosek o przysłanie monitora sądowego M3

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

V _7.1

MSiG – M3

WNIOSEK O PRZYSŁANIE

MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

l Ceny za egzemplarz Monitora podane są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl/monitor/ceny.rtf

l Opłatę należy uiścić z góry na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

l Wniosek MSiG-M3 dostępny jest na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php

l Istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej

    http://www.pdi.cors.gov.pl

 

CZĘŚĆ A

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA:
 

 

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 
NR KRS 

          

 

NIP 

             

 

NR REGON 

         

 

CZĘŚĆ B
    

 

 

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

    

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

    

 

 

  

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

    

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

    

 

 

  

 

 

WERSJA I LICZBA ZAMÓWIONYCH EGZEMPLARZY MONITORA SĄDOWEGO I GOSPODARCZEGO

    

 

Numer Monitora

Rok  

 

Wersja elektroniczna

Wersja papierowa

  

 

 

Płyta CD

  

 

Plik dostarczony

na skrzynkę Portalu MS *

 

 

  

 

 

CZĘŚĆ C

 

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA FAKTURY          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (Wypełnić część C)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

CZĘŚĆ D

ADRES DO KORESPONDENCJI DLA MONITORA          

 

 

ODBIORCY FAKTURY (Dane zostaną pobrane z części A)

 

INNY (Wypełnić część D)                         

NAZWA ADRESATA

ULICA

 NR DOMU 

NR LOKALU

 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

  

 

   

   

 

POCZTA

 

 

 

 

CZĘŚĆ E

 

Kontakt:

Imię i nazwisko

 

 
 

Telefon i adres poczty elektronicznej

 

 
 

Nr konta bankowego płatnika

w celu ewentualnych

rozliczeń finansowych

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                    Data złożenia

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Podpis:

 

 

 

 

 

Nazwa i numer konta:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

NBP O/OWarszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

 

 

 

 

 

Kolportaż: tel. (0 22) 39 76 364…366, 39 76 407, e-mail: kolportaz@ms.gov.pl

Informacja: tel. (0 22) 39 76 376…379, e-mail: informacja@ms.gov.pl

Stanowisko ds. analiz i faktur: tel. (0 22) 39 76 351, 39 76 408, e-mail: faktury@ms.gov.pl

* Pole wypełniane tylko w wypadku składania wniosku w wersji elektronicznej poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej http://www.pdi.cors.gov.pl. Wypełnienie tego pola poza systemem portalowym będzie równoznaczne z wysłaniem egzemplarzy Monitora  na płycie CD

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply