WNIOSEK O PRZYSPOSOBIENIE WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
nazwa miejscowości, data
Sąd Rejonowy w ………………
…..Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wnioskodawcy:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
(tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko )
Uczestnik postępowania: (opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej)
………………………………………………………………..
Wniosek o przysposobienie

Wnosimy o:


orzeczenie przysposobienia pełnego nierozwiązalnego małoletniego/małoletnią ………………………., urodzonego/urodzoną w dniu…………….. w …………….., syna ………………….., przez wnioskodawców małżonków ……………………….., urodzonego/urodzoną w dniu ………………. w ……………………, syna/córki.

Uzasadnienie:
(Własnymi słowami należy opisać dlaczego chcemy adoptować dziecko. Istotne jest również by przedstawić następujące fakty:
 • wskazać, iż wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania dziecka, m.in. za pomocą zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy,
 • wyjaśnić, dlaczego dzieckiem nie mogą się zająć rodzice biologiczni,
 • wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o adopcję, jakie stosunki łączą wnioskodawców                                z dzieckiem,
 • brak sprzeciwu na przysposobienie ze strony biologicznych rodziców).
………………………………………………..
podpisy wnioskodawców
Dowód:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków
 • odpis zupełny aktu urodzenia …………………………………………
 • zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ………… przed Sądem Rejonowym w.. ………………………… , ewentualnie,
 • zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka.
Załączniki: 
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. zaświadczenie z dnia ………………. o zarobkach
 3. opinie pracodawców
 4. odpis zupełny aktu urodzenia
 5. odpis wniosku i kserokopie załączników.
Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply