Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………, dnia ………………………..

 

 

Wnioskodawca:

 

…………………………………..

……………………………..

 

Urząd Skarbowy

w ………………………………………..

 

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 

 

Wnoszę o rozłożenie na raty zaległości podatkowej powstałej z tytułu niezapłacenia należnego

podatku płatnego w formie ………………………………… z tytułu …………………………………………………

wraz z należnymi odsetkami.

Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi …………… zł.

 

Wniosek swój uzasadniam: …………………………………………………………………………….

 

 

 

………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply