Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

WNIOSEK O ROZPOZNANIE SPRAWY PRZED STAŁYM POLUBOWNYM

SĄDEM KONSUMENCKIM PRZY WOJEWODZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI

HANDLOWEJ W …

 

POWÓD:

Imię i nazwisko/firma:

___________________________________________________________________________ Adres/siedziba: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Telefon ____________________________________ Fax. ____________________________

Występujący w imieniu: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________

 

POZWANY:

Imię i nazwisko/firma:

___________________________________________________________________________ Adres/siedziba: ______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Telefon ____________________________________ Fax. ____________________________

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU: _________________________________________________

WARTOŚĆPRZEDWOTU SPORU: ______________________________________________

 

PROBLEM (zaznaczyć właściwy):

 1. wadliwość produktu
 2. brak lub niepełna informacja o produkcie
 3. zwłoka w dostarczeniu produktu
 4. produkt niezgodny z zamówieniem
 5. nienależyta jakość usługi
 6. zwłoka w świadczeniu usługi
 7. dodatkowe opłaty nie znane przy zawarciu umowy sprzedaży/usługi
 8. inny problem _____________________________________________________________

 

OKOLICZNOŚCI SPRAWY:

Data i miejsce zakupu produktu lub podpisania umowy o świadczeniu usługi i inne informacje mogące mieć znaczenie dla oceny zasadności wniosku

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ŻĄDANIE KONSUMENTA:

 1. obniżenie ceny
 2. usunięcie wady
 3. odstąpienie od umowy
 4. żądanie innego rodzaju: ____________________________________________________

 

Spis załączników:

 1. ________________________________________________________
 2. ________________________________________________________
 3. ________________________________________________________
 4. ________________________________________________________
 5. ________________________________________________________
 6. ________________________________________________________

 

WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPATRZENIE SPRAWY PRZED POLUBOWNYM SĄDEM KONSUMENCKIM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU.

 

_________________________                     ________________               ________________

Miejscowość                                                    Data                                        Podpis

KOMENTARZE

2 thoughts on “Wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Artykuły, ubrania i buty sportowe

Artykuły, ubrania i buty sportowe

Zamknij