Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

                                                                                                                                  …, dnia……….……………………..

                                                                      

                                                                                              Sąd Rejonowy w …

                                                                               Wydział III Rodzinny i Nieletnich

 

Wnioskodawca:………………………………………………… ,zam. ……………………………………………

                                             (imię ,nazwisko i pesel )                                                                                    (adres)

                       

Uczestnik:………………………………………………………. ,zam. ……………………………………………

                                               (imię, nazwisko i pesel)                                                                                      (adres)

                

 

Opłata sądowa – 100 złotych

 

WNIOSEK

O ROZSTRZYGNIĘCIE W ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA

 

Wnoszę o :

 

Zezwolenie na wystąpienie z wnioskiem o zmianę imienia  dziecka/ zmianę nazwiska dziecka/ zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę/ zmianę szkoły dziecka/ wystąpienie z wnioskiem o paszport dziecka/ itp.

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                  

 

                                                                                                                      ……………………………………        

                                                                                                                      (własnoręczny podpis)              

Załączniki:

  1. odpis zupełny aktu urodzenia
  2. odpis wniosku
  3. dowód uiszczenia opłata 100 zł

 

KOMENTARZE

Leave a Reply