Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Do:

(wskazać właściwy sąd)

Wnioskodawca:

(Imię i nazwisko konsumenta)

Pozwany

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

Sygnatura akt: (Podać sygnaturę)

 

Wniosek o  sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

W imieniu własnym, na podstawie art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu … przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, w sprawie o sygnaturze akt ….. i o doręczenie mi odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

 

… podpis

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply