WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…,  … (miejscowość, data)

 

… nazwa urzędu   Strona: … imię, nazwisko, adres, sgn. akt …

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ  POMYŁKI PISARSKIEJ

  Wnoszę o sprostowanie w decyzji z …  r., sgn. akt …, oczywistej omyłki pisarskiej przez zastąpienie słów: … na … .  

Uzasadnienie

  Z załączonych do wniosku dokumentów – w tym w szczególności … – wynika jednoznacznie, że strona …. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż … brzmi inaczej, niżeli w decyzji. W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony i znajduje oparcie w treści art. 113 § l k.p.a. … podpis    

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply