Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ WZÓR

…,  … (miejscowość, data)

 

… nazwa urzędu   Strona: … imię, nazwisko, adres, sgn. akt …

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ  POMYŁKI PISARSKIEJ

  Wnoszę o sprostowanie w decyzji z …  r., sgn. akt …, oczywistej omyłki pisarskiej przez zastąpienie słów: … na … .  

Uzasadnienie

  Z załączonych do wniosku dokumentów – w tym w szczególności … – wynika jednoznacznie, że strona …. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż … brzmi inaczej, niżeli w decyzji. W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony i znajduje oparcie w treści art. 113 § l k.p.a. … podpis    

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory wniosków - wnioski
WNIOSEK O DOKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

……………….. miejscowość i data Starosta Powiatowy w ……………    wnioskodawca: …………………. zam. …………………………….      Wniosek...

Zamknij