Wniosek o udostępnienie dokumentu z Elektronicznego Katalogu Dokumentów

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
 

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-EKDSWniosek o udostępnienie dokumentu

z

Elektronicznego Katalogu Dokumentów

 
WNIOSKUJĄCY
  1.      1.  Imię i nazwisko / nazwa lub firma
  2.      2.  Adres e-mailowy

 

 OKREŚLENIE PODMIOTU, KTÓREGO DOKUMENT MA BYĆ UDOSTĘPNIONY
  1.      3.  Numer KRS

 

           
             
  
  1.      4.  Firma
 
 

OKREŚLENIE DOKUMENTU

  1.      5.  Rodzaj dokumentu
 
  1.      6.  Język, w którym dokument został sporządzony
 

 

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        W polu „rodzaj dokumentu” należy wpisać:.

1.  określenie dokumentu, np. statut, tekst jednolity umowy spółki, sprawozdanie finansowe, itp,

2.  określenie daty złożenia dokumentu w sądzie lub okresu jakiego dotyczy w przypadku sprawozdań finansowych,

3.  jeśli istnieje taka możliwość, określenie sygnatury sprawy, przy której dokument został złożony w sądzie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply