WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA WZÓR

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA

  Proszę o udzielenie mi zwolnienia z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze … dni od dnia … do dnia … z powodu …                                                                                                  podpis pracownika

Leave a Reply