Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory wniosków - wnioski

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE PŁATNEGO ZWOLNIENIA

  Proszę o udzielenie mi zwolnienia z pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze … dni od dnia … do dnia … z powodu …                                                                                                  podpis pracownika

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe, wzory wniosków - wnioski
Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników Wniosek o przywrócenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

Zamknij