Wniosek o urlop bezpłatny

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………, dnia……………

………………………………………………….

  imię i nazwisko, stanowisko

 

 

 

 

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(pracodawca)

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU BEZPŁATNEGO

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w wymiarze ………………………………………………. dni

od dnia……………………………………………………. do dnia ……………………………………………………….

Swój wniosek motywuję…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………….

                                                                                                     podpis pracownika

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

2 Comments

Add Yours →

Jakie ludzie przynoszą wnioski z dziwaczną treścią uzasadnienia, to byście nie wymyślili! Nie wiadomo śmiać się czy płakać…

Leave a Reply