Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………, dnia ………………………..

Wnioskodawca:

…………………………………..
……………………………..

Urząd Skarbowy

w ………………………………………………………

 

 

 

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji

 

 

Zwracam się z prośbą o wstrzymanie wykonania decyzji Urzędu Skarbowego
nr ……………………………………. z dnia …………………………………….. w sprawie ustalenia
wysokości zobowiązania podatkowego za ……………………………………………………………
Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………..

 

 

 
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

 

Leave a Reply