Wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Rozwiązywania Alkoholowych

Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejscowość, Data
Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej
adres zameldowania/pobytu
lub nazwa instytucji zgłaszającej
adres i pieczęć instytucji
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w…………………………..

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU
1. Nazwisko i imię……………………………………………..
2. Imiona rodziców…………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia…………………………………….
4. Miejsce zamieszkania……………………………………….
5. Stan cywilny (imię współmałżonka/i)………………………
6. Liczba dzieci i ich wiek……………………………………..
7. Informacje uzasadniające potrzebę wszczęcia postępowania
(głównie dotyczące nadużywania alkoholu)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Powyższe dane i informacje dotyczą osoby nadużywającej alkoholu)

….…………………………………………
Imię i Nazwisko osoby składającej wniosek

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
BACK TO SCHOOL – POWRÓT DO SZKOŁY Tanie podręczniki

BACK TO SCHOOL - POWRÓT

Zamknij