Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………., dnia …………………..

 

 

Komornik

przy Sądzie Rejonowym

w………………………………………………………..

Wierzyciel: ……………………………………………………

                   …………………………………………………….

                   …………………………………………………….

Dłużnik: ……………………………………………………….

                ………………………………………………………

                 ………………………………………………………

Sygnatura akt ……………………………

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

Wierzyciel wnosi o wyegzekwowanie następujących kwot należnych na mocy wyroku sądowego z dnia

 

…………………………… o sygnaturze ……………………., któremu nadano klauzulę

 

wykonalności na rzecz wierzyciela …………………………………………………. postanowieniem sądu

 

rejonowego w ………………………………………………………….. o sygn. akt………………………………….

 

1. należność główna: …………………………………………………………………………………………………. zł

 

2. odsetki ustawowe za zwłokę liczone od dnia ………………………………………………………………zł

 

3. koszty postępowania sądowego w kwocie ………………………………………………………………… zł

 

4. koszty egzekucji w pełnej wysokości ……………………………………………………………  zł

 

W celu wyegzekwowania powyższej należności wnoszę o:

 

przeprowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika przez zajęcie

 

wierzytelności na tym rachunku, lub wszczęcie egzekucji z nieruchomości i ruchomości dłużnika.

 

Wyegzekwowaną należność proszę przekazać na rachunek wierzyciela

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

…………………………………………………………

Wierzyciel

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply