Wniosek o wydanie dziennika budowy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

                                                                                                                       ……………….., dnia………

 

……………………………………………………

……………………………………………………

 

……………………………………………………

Inwestor (imię i nazwisko lub nazwa, adres)

Urząd Miasta ……………………………

                                                                                                       Wydział Urbanistyki i Architektury

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

  

 

dla inwestycji realizowanej na podstawie

pozwolenia na budowę / rozbiórkę, zgłoszenia budowy / rozbiórki

z dnia ……………………

Nr decyzji………z

znak sprawy UA ………………………………

Inwestycja …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres prowadzenia robót …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                                         ……..……………………………………………………………….

(podpis Inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply