Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
  

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CODWniosek o wydanie odpisu

z Krajowego Rejestru Sądowego

  
 WNIOSKUJĄCY
 
 1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
 
 1. Ulica
 2. Nr domu
 3. Nr lokalu
 4. Miejscowość
 
 1. Kod pocztowy
 2. Poczta
 3. Kraj
 

 

OZNACZENIE REJESTRU, Z KTÓREGO MA BYĆ WYDANY ODPIS

 1. Odpis ma być wydany z:
  
 

q

rejestru przedsiębiorców

q

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

OKREŚLENIE PODMIOTU

 1. Numer KRS

   

 

 

RODZAJ ODPISU

 1. Odpis ma być:
q
aktualnyq
pełny 

 

Instrukcja wypełniania formularza

 • Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.
 • W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.
 • Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.
 • Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply