Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CDO             Wniosek o wydanie odpisu

z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 
WNIOSKUJĄCY
  1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
  2. Ulica
  3. Nr domu
  4. Nr lokalu
  5. Miejscowość
  6. Kod pocztowy
  7. Poczta
  8. Kraj

 

 

OKREŚLENIE PODMIOTU

 
  1. Numer pozycji RDN

 

   
 

RODZAJ ODPISU

  1. Odpis ma być:
q
aktualny q
pełny  

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

·        W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism i umów - działalność gospodarcza, firma
Przyjęcie środka trwałego

(pieczęć firmy) DOWÓD  PRZYJĘCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA   NR OT   DATA    ...

Zamknij