Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online
 

Krajowy Rejestr Sądowy

 CI KRS-CDO            Wniosek o wydanie odpisu

z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

 
WNIOSKUJĄCY
  1. Imię i nazwisko / nazwa lub firma
  2. Ulica
  3. Nr domu
  4. Nr lokalu
  5. Miejscowość
  6. Kod pocztowy
  7. Poczta
  8. Kraj

 

 

OKREŚLENIE PODMIOTU

 
  1. Numer pozycji RDN

 

  
 

RODZAJ ODPISU

  1. Odpis ma być:
q
aktualnyq
pełny 

 

Instrukcja wypełniania formularza

·        Formularz należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól.

·        W polach wyboru należy wstawić X w odpowiednim kwadracie.

·        Wnioski należy składać wraz z dowodem wniesienia opłaty.

·        Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, wniosek od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej,  pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply