Wniosek o wznowienie postępowania ostatecznego

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………, dnia ………………………..

 

Wnioskodawca:

 

…………………………….

…………………………….

 

 

Urząd Skarbowy

w ……………………………………….

 

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego

określającą wysokość zaległości podatkowej

 

 

Zwracam się z prośbą o:

1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w ………………………………………. z dnia ………………………………. sygn. ……………………………….

2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.

 

 

Prośbę swą uzasadniam: ……………………………………………………………………………

 

 

 

 

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

Leave a Reply