Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Miejscowość, data

 

Do:

(wskazać właściwy sąd)

Wnioskodawca:

(Imię i nazwisko konsumenta)

Przeciwnik

(Nazwa przedsiębiorcy i jego adres)

Wartość przedmiotu sporu (podać kwotę)

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o wydanie towaru nowego

Wnoszę o:

zawezwanie do próby ugodowej  przeciwnika w sprawie o wydanie towaru nowego, zgodnego z umową i o wyznaczenie w tym celu posiedzenia.

Uzasadnienie

W dniu … … … roku kupiłem u przeciwnika … za kwotę … zł. W domu okazało się, że jest … Z tych względów pismem z dnia … roku zażądałem w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wymiany … na nowy. Przeciwnik odmówił, twierdząc, że w chwili wydania …r był zgodny z umową i awaria wynikała z … . Jednak wbrew spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu wynikającemu z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy, przeciwnik nie udowodnił, iż wydał towar zgodny z umową. Dlatego należy przyjąć, iż przeciwnik bezpodstawnie odmawia wydania mi nowego … .

 Pragnę przed wytoczeniem powództwa załatwić spór pojednawczo i dlatego uważam niniejszy wniosek za uzasadniony.

                                                                                                                                                                  … podpis

 

Załączniki:

– odpis wniosku;
– znaki opłaty sądowej opiewające na kwotę … zł

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply