Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
WNIOSEK pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu

……………………………………………………... ……..……………………….., dnia ……….………………… roku (imię i nazwisko pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego*) (miejscowość)                                           (data) ……………………………………………………... ……………………………………………………... (dokładny...

Zamknij