Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

…………………………., dnia …………………..

Sąd Rejonowy

w………………………………………………………..

Wydział Cywilny …………………………….

Wierzyciel: ……………………………………………………

                   …………………………………………………….

                   ……………………………………………………

Dłużnik: ……………………………………………………….

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Sygnatura akt ……………………………

 

 

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

Wnoszę o:

 

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o …………………………………………. przeciwko

 

pozwanemu ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie

 

 

(uzasadnienie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych)

 

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

 

………………………………………………..

podpis powoda

 

KOMENTARZE

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this:
Przeczytaj inne:
Kurs Sketch – projektowanie UX/UI w praktyce

Kurs Sketch - projektowanie UX/UI

Zamknij