Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…………………………., dnia …………………..

Sąd Rejonowy

w………………………………………………………..

Wydział Cywilny …………………………….

Wierzyciel: ……………………………………………………

                   …………………………………………………….

                   ……………………………………………………

Dłużnik: ……………………………………………………….

               ………………………………………………………..

               ………………………………………………………..

Sygnatura akt ……………………………

 

 

 

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

Wnoszę o:

 

zwolnienie mnie od kosztów sądowych w sprawie o …………………………………………. przeciwko

 

pozwanemu ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uzasadnienie

 

 

(uzasadnienie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych)

 

Wobec powyższego wniosek jest zasadny.

 

………………………………………………..

podpis powoda

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply