Wniosek o odroczenie wykonania kary

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY

 

 

            Proszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec skazanego/skazanej ……………………………………………………………………………

s/c……………………….i ……………………………z domu…………………………………

ur. dnia …………………………………………………w ……………………………………

wyrokiem z dnia ……………………………………………………………………………….

w sprawie – sygn. akt…………………………………………………………………………..

w wymiarze (miesiące, lata)……………………………………………………………………

na okres (okres odroczenia)……………………………………………………………………

z powodu ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w załączeniu:

– opłata w wysokości 80 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych)

 

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Leave a Reply