Wniosek oudzielenie dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………..                                                     …, dnia……………………………

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK  O UDZIELENIE DALSZEJ PRZERWY W ODBYWANIU KARY

POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 

 

           Wnoszę o udzielenie dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności  na okres ………..……..      

miesięcy,   udzielonej   postanowieniem Sądu Okręgowego  w …………………………. z dnia            ………………..  w sprawie sygn. akt …………………   

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ………………………………………………………..

                                                                                   (czytelny podpis)

W załączeniu:

  1. opłata w wysokości 60,- zł.
  2. prośba o zwolnienie od opłaty

 

* niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply