Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, … r.

 

 

 

w …

 

 

 

Wnioskodawca: „…

ul. …

reprezentowany przez …

 

 

 

WNIOSEK

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

 

 

 

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej z wydaniem przez …decyzji odmownej w zakresie … .

 

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do ustawy o …, podjęcie działalności w zakresie … . W tym też celu wystąpiłem wystąpił do ministra o wydanie przedmiotowej koncesji załączając przy tym wszelkie niezbędne załączniki oraz inne dokumenty i materiały świadczące o wiarygodności firmy …. Pomimo spełnienia wszelkich wymaganych prawem warunków, Minister … odmówił udzielenia firmie … żądanej koncesji, uzasadniając to … .

W ocenie wnioskodawcy decyzja taka jest krzywdząca. Wobec powyższego, opierając się na treści art. …  w związku z … wnoszę jak na wstępie pisma.

 

 

                                                                       … (podpis)

Leave a Reply