Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, … r.

 

 

Dyrektor …

w …

 

Wnioskodawca: …

ul. …

 

 

sygn. akt …

 

 

 

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

od decyzji

 

 

 

Uprzejmie wnoszę o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji … w … z dnia … r., sygn. akt … w sprawie ustalenia … . Niedotrzymanie terminu wynikło z okoliczności ode mnie niezależnych.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 58 i art. 59 § 2 k.p.a. wnoszę o przywrócenie uchybionego terminu. W dniu wydania przedmiotowej decyzji, w wyniku niezależnych ode mnie okoliczności – … .

Dowód: … .

W czasie … wydał zaskarżoną decyzję, doręczając ją listem poleconym, pod mój domowy adres.  Z uwagi … . O przedmiotowej decyzji dowiedziałem się od … r.,

Wobec powyższego, wniosek mój jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

 

 

… (podpis)

Leave a Reply