Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………….                                             …, dnia ………………………

 

……………………………….

 

(imię i nazwisko, adres)

 

                                                                                   Sąd Okręgowy w …

                                                                                   Wydział ………………….

                                                                                   …

                                                                                   …

 

Sygn. akt …………………

 

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE GRZYWNY/ KOSZTÓW SĄDOWYCH  NA RATY

 

 

Proszę o rozłożenie skazanemu/skazanej…………………..………………………………….

s/c……………………….i ……………………………z domu…………………………………

ur. dnia …………………………………………………w ……………………………………

grzywny/kosztów sądowych na raty nałożonych  orzeczeniem Sądu Okręgowego
w …  z dnia ……………………………………… w sprawie – sygn. akt………………………

w kwocie złotych……………………………………………………………………………….

słownie:………………………………………………………………………………………….

na ………………………………………..rat, płatnych po ……………………………………

złotych miesięcznie do dnia…………………………………………………………………….

z powodu ………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

WNIOSEK BEZPŁATNY

                                                                                                          …………………………….

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply