Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzsadnieniem

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem – WZÓR

 

Łódź, dnia 16 lutego 2011 roku

Do

Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

Wydział I Cywilny

91-113 Łódź, Al. Kościuszki 2

Powód: Jan Kowalak

zam. 90-123 Łódź

ul. Szlakierska 8/13

Pozwany: Litex Sp. z o. o.

z siedzibą 90-302 Łódź

ul. Krzaczasta 34/17

sygn. akt I C 123/07

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

W imieniu własnym, na podstawie art.  328 § 1 kpc, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który wydany został w dniu 15 listopada 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt I C 123/09 i o doręczenie mi odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Jan Kowalak       

    

 

Leave a Reply