Wniosek o ustanowienie kuratora

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………….. …

 

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział  …………………

 

Sygn. akt …………………….

 

 

 

Powód: ………………………………………………….

                                                                             (imię i nazwisko/nazwa, adres)

Pozwany: ………………………………………………

                                                                            (imię i nazwisko/nazwa, adres)

 

 

 

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA POZWANEGO

NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU

 

 

Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ……………………………………………………… .

(imię i nazwisko)

 

 

UZASADNIENIE

 

            W uzasadnieniu należy uprawdopodobnić, że obecne miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.

………..……………………………

    (własnoręczny podpis)

           

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Odpis wniosku,
  2. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego/Gminy – Ewidencji Ludności o ostatnim miejscu zameldowania pozwanego.

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply