Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie (na podst. art. 155 par. 1kkw)

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………                                                   …, dnia………………………….

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

 

 

WNIOSEK  O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE 

(na podst. art. 155 §1 kkw)

Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………          w    wymiarze …………………,  sygn.  akt  ……………………………..    

Zakład Karny/Areszt Śledczy*  w ……………….………..  opuściłem w  dniu …………………………….

Postanowieniem  Sądu   Okręgowego   w   …………………………………..   z   dnia  …………………..….   sygn. akt ……………………….  uzyskałem   przerwę   w   wykonaniu pozbawienia wolności.

Uzasadnienie

 

 

 

………………………..    (czytelny podpis)   

 

W załączeniu:

  1. opłata w wysokości 100,- zł.
  2. prośba o zwolnienie od opłaty

* niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply