Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

………………………………                                              …, dnia……………………..

imię i nazwisko,  adres zam.

 

Sąd Okręgowy

III Wydział Penitencjarny

WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE

Wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z odbycia reszty
kary    pozbawienia    wolności    orzeczonej    wyrokiem    Sądu    Rejonowego/Okręgowego*
w ………………………….              w    wymiarze  ………………,  sygn.  akt  ….……………….. 

Zakład Karny/Areszt Śledczy*    w  ……………………………………………………     opuściłem   w   dniu

………………………..………

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ………………………………………………..

(czytelny podpis)

 

W załączeniu:

  1. opłata w wysokości 45,- zł.
  2. prośba o zwolnienie od opłaty

* niepotrzebne skreślić

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply