Portal z tym, czego potrzebujesz

Portal z tym, czego potrzebujesz

wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe

Wniosek o widzenie

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

…………………………………………………..

     (seria i nr dowodu osobistego)

 …………………………………………………

                       (telefon)

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

PROŚBA

O WYRAŻENIE ZGODY NA WIDZENIE

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na widzenie z moim (moją)  …………………………………………………………………………………………………………………….

                                        (podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko)

w sposób umożliwiający (przy stoliku) /uniemożliwiający bezpośredni kontakt

(podkreślić wybraną  formę widzenia)

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………..

  (własnoręczny podpis)

 

Wniosek wolny od opłat.

KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Skip to content
%d bloggers like this:
Więcej w wzory pism - sądowych, do sądu, procesowych, pisma sądowe
Wniosek o orzeczenie separacji na zgodny wniosek stron

…, dnia ..................................   Sąd Okręgowy w …                                                                                               V Wydział Cywilny Rodzinny … …...

Zamknij