Wniosek o widzenie

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

…………………………………………………..

     (seria i nr dowodu osobistego)

 …………………………………………………

                       (telefon)

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

PROŚBA

O WYRAŻENIE ZGODY NA WIDZENIE

 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na widzenie z moim (moją)  …………………………………………………………………………………………………………………….

                                        (podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko)

w sposób umożliwiający (przy stoliku) /uniemożliwiający bezpośredni kontakt

(podkreślić wybraną  formę widzenia)

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………..

  (własnoręczny podpis)

 

Wniosek wolny od opłat.

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply