Wniosek o wydanie kserokopii

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Opłata: …

…, dnia ………………..………

………………………………………

………………………………………

          (imię i nazwisko, adres)

 

Sąd Okręgowy w …

Wydział …………….…..

Sygn. akt…………….…….

 

W N I O S E K

 

Proszę o wydanie z akt sprawy kserokopii następujących dokumentów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. .

Dokumenty proszę przesłać na adres j/w.

 

………………………………..

(czytelny podpis)

W załączeniu:

– opłata w wysokości …………….. 

 

 

                                  

                         

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply