Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

Opłata: …

…, dnia ………………..………

 

 

………………………………………………………

(wnioskodawca/pełnomocnik – imię i nazwisko)

 

 

 

Sąd Okręgowy w …

                                                                                              Wydział …………….…..

 

Sygn. akt…………….…….

 

 

WNIOSEK O DORĘCZENIE ODPISU ORZECZENIA

 

 

Wnoszę o doręczenie odpisu wyroku/ postanowienia/ nakazu* zapłaty Sądu Okręgowego w … z dnia ………………………….. wydanego w sprawie o sygn. akt. …………………… na adres ……………………………………………………………………………………… .

 

 

……………………………..….

(czytelny podpis)

 

 

W załączeniu:

opłata w wysokości …………………….

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply