Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprzekazywania składek do OFE

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

……………………………………..
miejscowość i data

……………………………………………..
Imię i nazwisko ubezpieczonego
…………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania: (ulica, nr domu, nr lokalu)
…………………………………………………………………….
Kod pocztowy Miejscowość

NIP ……………………………………………………………..

PESEL …………………………………………………………

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Oddział/Inspektorat

 
W związku ze stwierdzeniem braku należnej składki za okres ………………………. z tytułu ubezpieczenia emerytalnego na moim rachunku członkowskim w Otwartym Funduszu Emerytalnym …………………………………………………. zwracam się z uprzejmą prośbą
o wyjaśnienie przyczyn nie przekazywania składek do wskazanego powyżej funduszu.

Ww. Fundusz przekazał do ZUS następujące aktualne dane (sprawdzone w funduszu):

• imię i nazwisko ………………………………………………………………………
• NIP ………………………………………………………………………………………
• PESEL ………………………………………………………………………………….
• nr i seria dowodu ……………………………………………………………………
• data urodzenia ……………………………………………………………………….
• data podpisania umowy* …………………………………………………………

Pierwsze zgłoszenie zostało wysłane przez Fundusz do ZUS w dniu ………………………..

Jednocześnie informuje, że sprawdziłem u płatnika/płatników składek, że dane przekazane
do ZUS są poprawne i dysponuję dokumentami świadczącymi o przekazaniu przez płatnika składek z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym za ww. okres.

Płatnikiem moich składek na ubezpieczenia społeczne jest: ……………………………………………

 

 

…………………………..
podpis

 

 

Wejdź, zarejestruj się, korzystaj. Ciebie to nic nie kosztuje, a Fundacja CIS otrzyma pieniądze!
Pomaganie jest łatwe!
Ustaw Fundację CIS jako odbiorcę Twojej pomocy! Nic nie tracisz, za to pomagasz!
KLIKNIJ W BANER I POMAGAJ!
   

Leave a Reply